Нормативні документи


НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА

Перейти за посиланням:       https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/.

 

Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі" у номінації "Корекційно-розвиткові програми"

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р."

Наказ ІМЗО від 15.05.2019 № 46 "Про відзначення керівників центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби"

Наказ МОН від 26.04.2019 №593 "Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»

Наказ МОН від 21.03.2019 № 387 "Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки"

Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Лист МОН від 07.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."

Наказ МОН від 31.05.2018 № 555 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів"

Лист МОН від 20.04.2018 № 1/9-252 "Про підготовку аналітичної довідки щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України"

Наказ ІМЗО від 20.12.2017 № 75 "Про утворення робочої групи з удосконалення науково-методичного супроводу професійної діяльності фахівців психологічної служби"

Наказ ІМЗО від 12.10.2017 № 49 "Про нагородження Грамотою Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти"

Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

Лист МОН від 28.07.2017 № 1/9-414 "Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році"

Лист ІМЗО від 24.07.2017 №21.1/10-1549 "Щодо зниження чисельності фахівців психологічної служби"

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) "Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України"

Наказ МОН від 20.03.2017 № 429 "Про утворення робочої групи з розроблення Положення про психологічну службу (психологічний супровід і соціально-педагогічна робота)"

Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 "Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти"

 

Психодіагностична робота

Діагностичний  мінімум розміщений за посиланням:     

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna- robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni- materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/

 та на сайті Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної службиПерелік діагностичних методик з виявлення домашнього насильства відносно дітейЗастосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної cлужби 

 

Перелік деяких законів, документів, наказів, які необхідно 

знати та використовувати в своїй роботі працівникам 

психологічної служби

ü Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300

Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши спільно докладати будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського, так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

ü Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 рокуРежим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384

Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених у декларації.

ü Конвенція про права дитини від 02 вересня 1990 рокуРежим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція  це не стільки перелік прав дитини, скільки перелік обов'язків, які держави готові визнати щодо дитини. Ці обов'язки можуть бути прямими, наприклад, надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя щодо неповнолітніх, або опосередкованими: надання можливості батькам, іншим членам сім'ї чи опікунам відігравати свої основні ролі та виконувати обов'язки вихователів та захисників.

ü     Конституція   України.      Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

ü Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Цей закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

ü Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Стаття 76 цього документа регламентує діяльність практичного психолога закладів освіти й визначає статус цих фахівців.

ü Закон України  «Про дошкільну освіту». Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 

ü Закон України  «Про повну загальну середню освіту».   Режим доступу:         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 

ü Закон України  «Про позашкільну освіту». Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

 

ü Закон України «Про професійно-технічну освіту».  Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

 

ü Закон України «Про вищу освіту».  Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 

ü Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

 

ü Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

ü Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

ü Положення про експертизу психологічного і  соціологічного  інструментарію,  що  застосовується  в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

 Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330290-01

Документ інформує про порядок проведення експертизи соціально-психологічного інструментарію практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

ü Розпорядження Кабінету Міністрів України № 634-р від 05.09.2018 "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

ü Постанова Кабінету Міністрів України від   22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

ü Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800 "Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю"

ü Постанова Кабінету Міністрів від 24.02.2016 року № 111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

ü Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 р.  № 1005 "Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах"

ü Наказ МОН №509 від 22.05.2018 "Про затвердження Положення про психологічну службу  у системі освіти України"

ü  Наказ МОН України №555 від 31.05.2018 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”

ü Наказ МОН № 948 від 03.07.2017 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України"

ü Наказ МОН № 1127 від 08.08.2017 р. "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

ü Наказ МОН України від 08.04.2016 р. № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

ü Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014  № 27 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».

ü Наказ МОН № 59 від 01.02.2010 року «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми». 

ü Наказ МОН №864 від 28.12.2006року «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України». 

ü Наказ МОН № 330 від 20.05.2001 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

ü  Наказ Міністерства освіти і науки України №  691 від 19.10.2001 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

ü Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки».

ü Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».

ü Наказ МОН від 02.05.2019 № 593 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».

ü Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами і службами».

ü Наказ  МОН «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки» від 21.03.2019  № 387.

ü Наказ МОН «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів» від17.05.2019 № 671.

ü Наказ МОН від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) «Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

ü Лист МОН від  24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

ü Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

ü Лист МОН від 18.01.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році»

ü  Лист МОН від  02.03.2017 № 1/9-119 "Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з   питань пропаганди психічного здоров'я"

ü  Лист МОН від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15 "Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень"

ü  Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"

ü  Лист МОН від 28.03.2014 №1/9-179 "Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів"

ü Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.2014 р. "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників" 

ü Лист МОН від  18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р. " 

ü Лист МОН №1/11-548 від 18.05.2018 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

ü Лист ІМЗО «Про внесення змін до програм курсів (спецкурсів) підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо запобігання та протидії домашньому насильству від 12.09.2018 № 22.1/10-3224.

ü Лист МОН «Про проведення у 2018-2019 роках Всеукраїнського моніторингового дослідження стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми» від 18.09.2018 № 1/9-557.

ü Лист МОН «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» від 30.10.2018 № 1/9-656.

ü Лист МОН «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерства освіти і науки України для використання у закладах освіти» від 12.11.2018 № 1/9-690.

ü Лист ІМЗО щодо практичного використання навчально-методичного посібника, онлайн-курсу «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах від 28.12.2018 № 22.1/10-6804.

ü Лист ІМЗО щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів у 2020 році   від 27.05.2019 № 22.1/10-2045.

ü Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

ü Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

ü Про організаційно-методичні засади  забезпечення навчально-виховного процесу  для учнів з особливими освітніми потребами  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364).

ü Подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі: методичні рекомендації / укладачі Сухенко Я. В., Лук’яненко Н. О. – Полтава, ПОІППО, 2007. – 16 с.

ü До уваги фахівців психологічної служби: матеріали для використання у роботі.

Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1JUWJs5gKd1EUgYEU-kVEC23MK2nJrU73JCS7HNFrKUw/mobilebasic?fbclid=IwAR1VrYRgSkp_9YO_Y-l4SebyAa4s_qenftwOqvjWd0FskHmuPCPE_15Kl0c

ü Нормативно-правова база. Режим доступу: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/

ü Сайт МОН:  https://mon.gov.ua/ua/osvita

ü Сайт Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН Україниhttp://www.psyua.com.ua/index.php?lang=ua&page=legislation#legislation

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

1.   П. 1 ст. 23. Конвенції ООН про права дитини, 20 листопада 1989 р. «дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства».

2.   Ст. 53 Конституції України. «Кожен має право на освіту» 

Закони України

3.   Стаття 3 Закону України «Про освіту» 2017 р. Право на освіту п. 2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

4.   П. 6 ст. 3 Закону України «Про освіту»: «Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти».

5.   Стаття 19. Закону України «Про освіту» 2017 р.: «Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.»

6.   Стаття 20 Закону України «Про освіту» 2017 р.: «Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов'язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

7.      П. 1 ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

8.  Ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: б) делеговані повноваження: 1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти… 6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти.

9. Закон України від 05.06.2014 № 1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18

10.    Закон України від 23.05.2017 № 2053-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19

Укази Президента України

 

 

11.    Указ Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13.12.2016.

Постанови Кабінету Міністрів України

 

12.    Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами».

13.    Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності».

14.    Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

15.    Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF

16.    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF

17.    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2015-%D0%BF

18.    Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF

19.    Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF

20.    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 671 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

21.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585». Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами»: «3. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів».

22.    Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF

23.    Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

24.    Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». Зміни.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF

25.    Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html

26.    Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF

27.    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF

28.    Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 615 «Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2018-%D0%BF

29.    Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF

Накази Міністерства освіти і науки України

30.    Наказ Держспоживстандарт від 28.07.2010 № 327 (доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання). https://hrliga.com/docs/327_KP.htm

31.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/

32.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10

33.    Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.122010 за № 1412/18707).

34.    Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

36.    Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

37.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі». http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf

38.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055».https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid/

39.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2016 № 1148 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами». http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-728D3BFA8AC1F/list-D4A04AF326

40.    Наказ МОН України від 04.04.2017 № 527 «Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році». http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-06/7273/nmo-527.pdf

41.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)».

42.    Наказ МОН України від 01.02.2018 № 90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205».http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31678.html

43.    Наказ МОН України від 22.03.2018 № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти».http://document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-korekciinih-zasobiv-n-doc343048.html

44.    Наказ МОН України від 23.04.2018 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 р. за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18

45.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру».https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv

46.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

47.    Наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

48.    Наказ МОН України від 21.06.2018 № 668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

49.    Наказ МОН України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

50.    Наказ МОН України від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61480/

51.    Наказ МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

52.    Наказ МОН України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-12062018-627

53.    Наказ МОН України від 26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-1-klasiv-z-intelektualnimi-porushennyami

54.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814».https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26072018-814

55.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами».https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-jsoblivimi-osvitnimi-poyrebami

56.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 515 «Про надання грифа «рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».

 57.   Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку».

Листи Міністерства освіти і науки України 

58.    Лист МОНмолодьспорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

59.    Лист МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/

60.    Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/

61.    Лист МОНмолодьспорту України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/

62.    Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».http://osvita.ua/legislation/other/36815/

63.    Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку». http://ispukr.org.ua(файл для завантаження)

64.    Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів». http://ispukr.org.ua (файл для завантаження)

65.    Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151/

66.    Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів». http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_293.pdf

67.    Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році».

68.    Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».

69.    Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами».

70.    Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».

71.    Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 № 1/9-639 «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/

72.    Лист-роз’яснення МОН України від 05.02.2018 № 2.5.-281 «Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя».http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html

73.    Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 05.02.2018 № 2.5-281 «Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя». https://base.kristti.com.ua/?p=6628

74.    Лист МОН України від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році».https://mon.gov.ua/ua/npa/organizacijno-metodichni-zasadi-osvitnogo-procesu-u-specialnih-zakladah-osviti-v-20182019-navchalnomu-roci

75.    Лист МОН України від 13.11.18 року № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти». http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449

76.    Лист МОН України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.».

Корисні посилання на основі посту автор ідеї -  Maria Grishko /співавтор Анастасія Білінська/: розширена публікація про інклюзивне навчання та відео матеріали, що полегшать роботу педагогічних працівників у закладах освіти.

1. Як розповідати одноліткам про однокласника з аутизмом, сценарій уроку доброти і чудові відео уривки з таких уроків https://clc.to/CMzJCQ

2. Стаття про те, як говорити з дітьми про інвалідність
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist 

2.1.Як говорити з дітьми про інклюзію? Сім тематичних відео 
https://nus.org.ua/articles/yak-govoryty-z-ditmy-pro-inklyuziyu-sim-tematychnyh-video/?fbclid=IwAR0WlXZ8AKe57r3fKkus3WyrmWeg9O4rmTB2N84bZ4xxIjj5IJc9lxFCg3

2.2.Перший мультфільм з попереднього лінку про аутизм є українською, завдяки чарівній Ольга Ладная 
http://amazingthingshappen.tv/?projects=amazing-things-happen-ukrainian&fbclid=IwAR2EZ8W_doiMNMMceSdodS25NSjnefJ7tuuPt7axgZlYQ3VAaQIeQv9gZHk 

2.3. Мультфільми про різноманітність https://rezonans.cc/news/59208/?fbclid=IwAR1fJFShY-_zgDXdhlaari1PqSMD1Cg2gO7bXY8kyTuy22PRqAx50M3fv3k 

2.4. 8 мультфільмів, які навчають толерантності https://downsideup.org/ru/o-fonde/novosti/8-multfilmov-kotorye-nauchat-tolerantnosti 

3. Відео, які наглядно демонструють, як дитина з аутизмом може бути сенсорно чутлива до різних подразників. За допомогою цих відео можна пояснити, чому дитина може поводити себе дивним чином:

3.1. 
https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM 

3.2. https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8 

3.3. Текст звернення дитини з аутизмом до оточуючихhttps://www.facebook.com/groups/inclusive.ed/permalink/2051988548214498/ 

3.4. Збірка відео про інклюзію
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGR0Cp8InuVZzmnsAV67wl6mzNk4g_YsN

4. Образ і приклад того, як підтримка всього класу може допомогти одній дитині
https://www.facebook.com/watch/?v=10154559944160931 

5. Для старших дітей:

5.1. Чому інклюзія стосується кожного 
https://www.facebook.com/watch/?v=313469522936315 

5.2. Мотивуючи відео, які демонструють, що всі люди різні і можуть робити фантастичні і захоплюючи речі, навіть якщо виглядають не так як ми з вами:

5.2.1. 
https://www.facebook.com/watch/?v=409571323153572 

5.2.2. https://www.youtube.com/watch?v=rGssF0imFqI 

5.2.3. Неперевершений виступ Коді Лі, хлопця с порушенням зору і аутизмом на «Америка має талант» https://www.youtube.com/watch?v=pDPdRYF7hTQ 

5.2.4.Колектив «
Tumar» шоу «Україна має талант», ДЦП
https://youtu.be/SdG1a9aOdfA 

5.3.Законодавча відповідальність за булінг https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2286804878245208&id=100007471533915

 

5.4. Люди з інвалідністю: мова і етикет http://kryla.org.ua/mova-i-etyket

6. Для теми-пояснення, що таке розумне пристосування.

6.1. сучасні технології 
https://www.youtube.com/watch?v=CrmIfWL-qMU 

6.2. відео приклад, що відчувають люди, коли їм дають спеціальні окуляри, щоб вони бачили кольори https://www.facebook.com/watch/?v=361059834638389 

6.3. Соціальний експеримент «Емоції людей з порушенням мовлення»https://youtu.be/moSUvgPDNIc 

7. 120 фільмів про різноманітні порушення 
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/120-filmov-o-psihicheskih-rastrojstvah 

7.1. 5 фільмів за участю людей із Синдромом Даунаhttps://www.google.com/amp/s/www.goodhouse.ru/family_and_children/psihologiya/top-5-filmov-s-uchastiem-lyudey-s-sindromom-dauna/amp

8. 14 мобільних додатків-програм для людей з інвалідністю 
http://neinvalid.ru/14-prilozheniy-kotoryie-nuzhnyi-lyudyam-s-invalidnostyu/ 

8.1. Мобільний додаток /програма «Разговор» (для глухих та слабочуючих людей) версія - рос. мова https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.subtitles 

8.2. Безкоштовна програма для незрячих із звуковим супроводомhttps://nvda.ru/tag/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85 

9. Інклюзивний музей (правила етикету та алгоритм супроводу у різні заклади) /відеоролики з субтитрами на російській мові і жестовій 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw7zMBKFL4C0jFdUPqvdlGOsRjEs6sdN

10.Гід з інклюзивної освіти для батьків: що таке ІРЦ і як до них звернутись, інклюзія — серія відеороз’яснень 
https://mon.gov.ua/ua/news/gid-z-inklyuzivnoyi-osviti-dlya-batkiv-sho-take-irc-i-yak-do-nih-zvernutis-inklyuziya-vid-doshkillya-do-vishiv-mon-pidgotuvalo-seriyu-videorozyasnen


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Поради психолога в умовах карантину

Загальнонаціональний карантин

Дистанційна робота