Психологічна служба

 ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне  вище професійне училище залізничного транспорту" 

Психологічна служба  

 

Шендрик Наталія Павлівна

Практичний психолог, спеціаліст вищої категорії

 

Головна заповідь: НЕ НАШКОДЬ!

 

Мій принцип: ОБЕРЕЖНІСТЬ ТА ТАКТОВНІСТЬ

 

Будьте терплячими, ніколи  не  зневіряйтеся в дитині, завжди вірте в її успіх і майте надію, що колись озираючись назад, із висоти пройдених років, дитина з вдячністю згадає добру і в чомусь дуже не схожу на інших людину, яка навчила її вірити в себе, долати труднощі та дала перші уроки життєвої мудрості.

Заходьте - на сторінку практичного психолога

Всім охочим пропонуємо переглянути загальну інформацію про психологічну службу.

Тут ви можете отримати корисну інформацію, переглянути рекомендації практичного психолога всім учасникам НВП, дізнатись про діючі телефони довіри.

Структура, напрямки та види діяльності  психологічної служби Козятинського міжрегінального вищого професійного училища залізничного транспорту

 

Психологічна служба Козятинського МВПУЗТ підпорядковується адміністративно директору навчального закладу; методично - методисту психологічної служби НМЦ  ПТО у Вінницькій області.

Головною метою діяльності психологічної служби Козятинського МВПУЗТ є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів. Діяльність психологічної служби  включає в себе створення психологічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, який є основою психологічного здоров’я. Саме психологічна служба покликана навчити як жити в злагоді з самим собою і з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення. 

Завдання психологічної служби Козятинського МВПУЗТ реалізуються практичним психологом та соціальним педагогом.

Практичний психолог  забезпечує своєчасне та систематичне вивчення психофізичного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню освітніх й виховних завдань навчального закладу.

У своїй діяльності практичний психолог Козятинське МВПУЗТ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу в системі освіти України та посадовими обовязками її працівників.

Діяльність психологічної служби Козятинського МВПУЗТ здійснюється за двома напрямками:

·         актуальний, орієнтований на розв'язання поточних проблем, подолання труднощів навчання та виховання, порушень поведінки, спілкування та діяльності;

·         перспективний має метою розвиток індивідуальності, формування готовності до самостійного життя, створення умов для розвитку кожної дитини. Цей напрямок відіграє провідну роль у діяльності  психологічної служби. Кінцева мета полягає у формуванні психологічної готовності до життєвого (особистісного, професійного, соціального) самовизначення.

Практичний психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними в залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Професійні дії практичного психолога Козятинського МВПУЗТ реалізуються в таких основних видах діяльності:

діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу. 


            Основні завдання:

 

Ø сприяння повноцінному розвитку особистості учнів; 

Ø забезпечення індивідуального супроводу дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, вимушених внутрішніх мігрантів, біженців тощо та надання їм необхідної психологічної допомоги; 

Ø психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; 

Ø попередження ризикованої та суїцидальної поведінки учнівської молоді; 

Ø профілактика та подолання явищ ксенофобії, жорстокості, насильства, булінгу, злочинності, правопорушень, тютюнопаління, вживання алкогольних і наркотичних речовин дітьми та підлітками; 

Ø первинна профілактика та запобігання торгівлі дітьми; 

Ø профілактика ВІЛ/СНІДу; 

Ø формування в учнів мотивації до здорового способу життя; 

Ø просвіта педагогічних працівників та батьків учнів з актуальних питань практичної психології; 

Ø  формування сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах;

Ø  удосконалення науково-методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

ПСИХОЛОГІЧНА  ВЗАЄМОДІЯ 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Поради психолога в умовах карантину

Загальнонаціональний карантин

Дистанційна робота